De eerste kennismaking met de Nederlandse taal voor kinderen (onder constructie)

nl

Internationale taalklas in Uithoorn

Regelmatig worden op de Uithoornse basisscholen kinderen aangemeld die rechtstreeks uit het buitenland komen. Dit kunnen bijvoorbeeld kinderen zijn van statushouders, vluchtelingen of van kennis- en arbeidsmigranten. Deze kinderen spreken niet of nauwelijks Nederlands en noemen we ‘nieuwkomers’.

Contactperson

Marian Leslie-Miller

Functie

Coördinator ITK

Telefoonnummer

0297-523397

E-mail

info.itk@wijzeraandeamstel.nl

Aanmelden intake

Het is belangrijk voor deze kinderen dat ze zo snel mogelijk de Nederlandse taal vlot en vloeiend leren spreken, lezen en ook schrijven. Dit is het beste te organiseren in een kleine, aparte groep leerlingen die een hele week (Nederlandse) les krijgen. In gemiddeld één jaar moeten deze leerlingen voldoende zijn toegerust om het reguliere basisonderwijs te kunnen volgen; bij voorkeur op een school in de eigen (woon)wijk.

In een kleine groep  leren de kinderen, samen met andere kinderen van allerlei nationaliteiten, de basis van de Nederlandse taal. Het is een intensief programma dat bestaat uit met name woordenschat, maar ook lezen, schrijven, rekenen, spelling en wereldoriëntatie. Er wordt gewerkt met speciale methodes voor nieuwkomers en de lessen worden gegeven door leerkrachten die gespecialiseerd zijn in dit type onderwijs.

De ITK Uithoorn is een taalklas voor leerlingen tussen de 6-12 jaar van álle basisscholen in de Gemeente Uithoorn. De ITK is gevestigd in het pand van De Springschans. Het is een gezamenlijk initiatief van de Uithoornse basisscholen en de Gemeente Uithoorn. Naast de opvang van nieuwkomers geven wij ook tips en ondersteuning aan de Uithoornse basisscholen op nieuwkomersgebied.