De eerste kennismaking met de Nederlandse taal voor kinderen (onder constructie)

nl

Voor ouders

Bent u met uw kinderen onlangs in Nederland komen wonen?
Spreken uw kinderen nog weinig of geen Nederlands?

Het is belangrijk voor uw kind dat het de Nederlandse taal vlot en vloeiend leert spreken, lezen en ook schrijven. Daarbij speelt de Internationale Taalklas Uithoorn (ITK) een belangrijke rol. Als uw kind tussen de 6 en 12 jaar oud is, kan uw kind naar deze speciale taalklas. De Internationale Taalklas Uithoorn is een taalklas voor leerlingen van álle basisscholen in de Gemeente Uithoorn en is gevestigd in lokalen van Basisschool De Springschans op De Eendracht 8 in Uithoorn.

Contactperson

Marian Leslie-Miller

Functie

Coördinator ITK

Telefoonnummer

0297-523397

E-mail

info.itk@wijzeraandeamstel.nl

Aanmelden intake

In deze taalklas leert uw kind, in ongeveer één jaar, samen met andere kinderen van allerlei nationaliteiten, de basis van de Nederlandse taal. Het is een intensief programma dat bestaat uit met name woordenschat, maar ook lezen, schrijven, rekenen, spelling en wereldoriëntatie (biologie/aardrijkskunde/geschiedenis).

Uw kind(eren) gaan 5 dagen per week naar deze school.
Maandag        8.30 – 12.00 en 13.00 – 15.00 uur
Dinsdag          8.30 – 12.00 en 13.00 – 15.00 uur
Woensdag      8.30 – 12.15 uur
Donderdag     8.30 – 12.00 en 13.00 – 15.00 uur
Vrijdag            8.30 – 12.00 en 13.00 – 15.00 uur
 
Uw kind luncht thuis. Als u moet werken of naar school moet, dan kan uw kind ook op school lunchen, dat heet overblijf (TSO). Overblijven kost geld, ongeveer € 2,60 per dag. Hiervoor ontvangt u een aparte brief en een aanmeldformulier. Alle leerlingen nemen hun eigen eten en drinken mee voor de ochtendpauze en in het geval van overblijf, voor de lunch.
 
Nadat uw kind klaar is bij de Internationale Taalklas, stroomt hij/zij door naar één van de basisscholen in Uithoorn. Dit is de basisschool van uw keuze en bij voorkeur in de wijk waar u woont.  In de laatste periode van de Internationale Taalklas gaat uw kind alvast 1 dag per week naar deze basisschool om aan de nieuwe klas en de leerkracht te wennen. De Internationale Taalklas zorgt ervoor dat de ontvangende basisschool goed geïnformeerd wordt over uw kind(eren) en geeft ze tips bij de verdere begeleiding.

Ook als uw kind nog geen burgerservice nummer heeft (BSN) kan uw kind al naar school.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Leslie-Miller, telefoonnummer: 0297 - 523397 of info.itk@wijzeraandeamstel.nl