De eerste kennismaking met de Nederlandse taal voor kinderen (onder constructie)

nl

Onderwijssysteem van Nederland

In onderstaand filmpje wordt duidelijk gemaakt hoe het Nederlandse onderwijssysteem globaal in elkeen zit.
Druk op onderstaande afbeelding om de video af te spelen:

Schoolsysteem NL